Her finner du min Lp samling.
Lista er levende, stadig noe nytt, og noen album må ut.
Kommentarfeltet består av en mix av faktainformasjon, og noen personlige betraktninger.

Sjekk ut på  Discogs.
eller http://www.waatsveen.no/svein