Her finner du min CD samling.
Lista ligger også på nettstedet CLZ.com, et flott sted for registrering av både CD og Vinyl.
CD listen er levende, stadig noe nytt og en del blir tatt vekk.
Kommentarfeltet består av en mix av faktainformasjon, og noen personlige synspunkt.

 

www.waatsveen.no/svein